POLYFUNKČNÝ OBJEKT JASENICA - LÚKY

Identifikačné údaje

Názov stavby: NOVOSTAVBA POLYFUNKČNÉHO OBJEKTU
Charakter stavby: Novostavba
Zastavaná plocha: 553 m2
Obostavaný priestor: 7593 m2

Základné údaje charakterizujúce stavbu

Navrhované riešenie predpokladá vybudovanie polyfunkčného objektu s bytovými jednotkami v okrajovej časti obce v oblasti s plánovanou výstavbou IBV. V danej lokalite je v rámci prípravy územia spracovaná projektová dokumentácia „ Zastavovací plán obce Jasenica – Lúky“. Celý objekt bude pozostávať z jedného konštrukčného celku a dvoch funkčných celkov, čomu bude zodpovedať aj počet vstupov do objektu. Projektová dokumentácia uvažuje s výstavbou 24 bytových jednotiek. Prvý funkčný celok bude obsahovať 7 x 3-izbové byty a 17 x 2-izbové byty. Druhý bude obsahovať prevádzku (denný bar s potrebným sociálnym zázemím). Objekt bude nepodpivničený so štyrmi nadzemnými podlažiami. Bytové jednotky budú disponovať samostatnými zdrojmi vykurovania a prípravy TÚV pre každý byt. Priestory spoločných pivníc (resp. kočikáreň...) sú umiestnené na 1. NP. Odkladacie priestory (sklad), budú mať jednotlivé byty v priestoroch zádverí vstavané drevené skrine. Základná koncepcia dispozičného členenia riešeného územia uvažuje okrem výstavby polyfunkčného objektu aj so zabezpečením parkovania pre obyvateľov domu, projektová dokumentácia tak bude riešiť vytvorenie 32 parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá, z toho jedno parkovacie miesto bude pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu (parkovacie miesto č. 32). Napojenie riešeného územia na verejnú komunikačnú sieť bude zabezpečené pomocou napojenia na projektovanú komunikáciu IBV. Bytová jednotka pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu môže byť zriadená na 1. NP (byt č. 2 a byt č. 3), po drobných stavebných úpravách avšak obec neeviduje žiadosť o pridelenie takejto bytovej jednotky a preto zriadená nebude.
 

Údaje o projektovaných kapacitách

Bytové jednotky

· 2-izbové bytové jednotky – 3 ks (54,74 m2 bez balkóna)
· 2-izbové bytové jednotky – 3 ks (57,04 m2 bez balkóna)
· 2-izbové bytové jednotky – 3 ks (57,95 m2 bez balkóna)
· 2-izbové bytové jednotky – 4 ks (48,67 m2 bez balkóna)
· 2-izbové bytové jednotky – 4 ks (47,78 m2 bez balkóna)
· 3-izbové bytové jednotky – 3 ks (81,76 m2 bez balkóna)
· 3-izbové bytové jednotky – 4 ks (93,72 m2 bez balkóna)

Priemerná podlahová plocha bytu v polyfunkčnom objekte: 63,13 m2

Prevádzka (denný bar)

· bar + sociálne zariadenia (109,41 m2) · sklad + priestory pre personál (21,85 m2)

Parkovisko

· 32 parkovacích miest
· každý 2-izbový byt 1 parkovacie miesto
· každý 3-izbový byt 2 parkovacie miesta
 

Vizualizácia 

Rezervácia bytov a daľšie informácie na:

Reality Považie, s.r.o.  

Hliníky 702/15
017 01 Považská Bystrica
 
Telefón: 0903 51 77 66 | 0918 230 730  
E-mail: office@realitypovazie.sk

Hlavná stránka

Mapa stránky

Kontakt

© 2007
Reality Považie, s.r.o.
Všetky práva vyhradené
office@realitypovazie.sk
 
 

Hlavná stránka | O nás | Nehnuteľnosti | Ponúknite nám | Kontakt